Viktig information till Scandbio kunder. Läs mer här

Scandbio

Scandbios produkter är tillverkade av restprodukten sågspån och kutterspån från svenska sågverk och svenska skogar. Genom att vidareförädla restprodukter tar Scandbio tillvara på naturens tillgångar på ett resurseffektivt sätt och bidrar till en cirkulär hållbar lösning.