Bäste pelletskund, välkommen till min nya webbshop. 
Flera av leverantörer av sågspån har aviserat neddragningar av sin produktion som kommer påverka
pelletsvolymerna för hela säsongen, tyvärr kommer vi inte att kunna ta emot nya kunder tills vidare. Läs mer här

Scandbio

Scandbios produkter är tillverkade av restprodukten sågspån och kutterspån från svenska sågverk och svenska skogar. Genom att vidareförädla restprodukter tar Scandbio tillvara på naturens tillgångar på ett resurseffektivt sätt och bidrar till en cirkulär hållbar lösning.